Cẩn trọng khi mua nhượng quyền thương hiệu trên thị trường F&B?

Nhượng quyền F&B đang là một lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, người mua cũng cần thận trọng trước khi đưa ra quyết định mua nhượng quyền.

Chi tiết

Thong ke