Cẩn trọng khi mua nhượng quyền thương hiệu trên thị trường F&B?

Nhượng quyền F&B đang là một lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, người mua cũng cần thận trọng trước khi đưa ra quyết định mua nhượng quyền.

Thong ke