Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển:

- Đến các chi nhánh cửa hàng để thưởng thức 

- Ship tận nơi:

⚡️Now: https://bit.ly/3iRWap5 (8h-22h00)

⚡️Grab: https://bit.ly/35ml8Mr (8h-22h00)

⚡️Loship: https://bit.ly/2T2Qazz (8h-22h00)

Thong ke