LUYỆN THI

  • duration : 20 buổi

  • Lịch học : Tối thứ 2, 4, 6 từ 7 giờ đến 9 giờ

  • Học phí: 2.500.000 VNĐ

  • Ưu đãi:

Chương trình luyện thi được thiết kế theo đúng cấu trúc đề thi thật. Học viên được ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học cũng như nắm được các kỹ thuật làm bài đạt điểm cao.

Tỉ lệ đỗ kỳ thi B1, B2 và dự bị đại học của học viên German-Link vượt trội so với thị trường đã chứng minh chúng tôi chính là sự lựa chọn tốt nhất cho việc học tiếng Đức của bạn.

   

 

 

 

Đăng ký học thử

Thong ke